advocaat politiek

Politiek : Reeds meer dan twintig jaar politieke ervaring

Reeds sinds 1989 ben ik actief als mandataris in de Gentse politieke wereld. Reeds meer dan 20 jaar sta ik ten dienste van de Gentse bevolking en probeer ik tussen te komen om het stedelijk beleid in een betere richting te sturen, in het belang van de mensen.

 

In 1989 ben ik gestart als O.C.M.W.-raadslid en in 1992 heb ik de eed afgelegd als gemeenteraadslid in de stad Gent. Deze laatste functie oefen ik op vandaag nog steeds uit.

 

Vermits ik bij het Gentse CD&V, partij waartoe ik vroeger behoorde, niet meer de bevolking ten dienste kon zijn zoals ik dat zelf wilde, o.m. door het aanhoudende geruzie binnen die partij, heb ik in 2009 bij die partij mijn ontslag ingediend Ik wou, door mijn ontslag, alleen consequent zijn met mijzelf. Voor mij is als het mandataris belangrijk de bevolking te kunnen helpen bij eender welk probleem of vraag : dat is mijn leiddraad en zal altijd mijn leiddraad zijn.

 

Op 14 oktober 2012 werd ik opnieuw verkozen als Gents gemeenteraadslid voor N-VA ; ik haalde 1788 voorkeurstemmen, waarvoor mijn oprechte dank ; ik volg de gemeenteraadscommissie van de burgemeester en ook de commissie openbare werken/stedenbouw ; ik startte als fractieleider van onze 9 verkozen N-VA-gemeenteraads-leden, maar heb deze functie neergelegd omdat ik te weinig tijd had daarvoor. Wij zullen constructief maar scherp oppositie voeren in het belang van alle Gentenaars. Boeiende tijden.

 

Het partijprogramma van N-VA biedt een volwaardig en ernstig alternatief om oppositie te voeren in Gent tegen de goednieuws-show van het rood-blauwe (SPA-VLD) schepencollege in onze stad. Dit college propageert een zeer goed beleid te voeren, maar toch stellen we vast dat de armoede in onze stad nog nooit zo groot is geweest, dat het aantal mensen die van een leefloon van het O.C.M.W. leven van jaar tot jaar stijgt en het aantal faillissementen in onze stad een hoogtepunt heeft bereikt. En deze situatie heeft nauwelijks iets met de economische crisis te maken, vermits deze stijgende trend al vele, vele jaren aanhoudt, dit niettegenstaande de miljoenen euro’s die worden uitgegeven om precies die armoede te bestrijden.

 

Door mijn vele jaren ervaring (reeds meer dan 20 jaar), ken ik als geen ander de achtergronden van de Gentse politieke wereld en weet ik wat het Gentse schepencollege voor ogen heeft en wat de drijfveer van hun projecten is.

 

Sinds februari 2016 nam ik ook het mandaat van provincieraadslid op in de provincie Oost-Vlaanderen, een meer dan boeiende uitdaging.

 

Verder heb ik ook zelf als politiek mandataris het initiatief genomen om benefietactiviteiten te organiseren voor een instelling voor personen met een handicap en ook voor jeugdorganisaties ; deze activiteiten brachten telkens meer dan 2.500 EUR op ; u leest daarover meer in de rubriek “benefiet” op mijn site.

 

U blijft op de hoogte van mijn tussenkomsten en van de activiteiten van N-VA via www.nvagent.be of http://gent.n-va.be. Verder kan u mij altijd contacteren via de contactgegevens die u op mijn site vindt, ik help u graag. Hebt u voorstellen of zag u graag een idee uitgevoerd of een actie gepland ? contacteer mij en we bekijken samen wat we kunnen doen !

 

betaalbare webdesigner te Gent